Bestrating

Iedereen weet dat mooi en degelijk straatwerk een toegevoegde waarde is voor de uitstraling van uw huis. Wel rijzen er vaak vragen bij de keus van het bestratingsmateriaal en het patroon waarin dit al dan niet moet worden gelegd. Dat er veel mogelijkheden zijn, is dan ook al vrij snel duidelijk. Niet alleen realiseren wij voor u de bestrating, maar indien gewenst helpen wij u ook bij de keuze van het materiaal en het te leggen patroon.

Maak een mooi patroon in uw bestrating.

Een 'kleed' van verschillende materialen.

Een weggewerkt afvoerputje.

Op deze pagina ziet u een voorbeeld waarbij is gespeeld met verschillende materialen, om de gezochte uitstraling van intimiteit te bereiken. Het terrasgedeelte werd hiertoe benadrukt, door er van verschillende materialen een 'kleed' te leggen. Het onsierlijke afwateringsrooster wordt aan het oog onttrokken door de bestrating er (gecamoufleerd) over door te laten lopen.